албан тушаал

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. appointment; job; office; post]
[ор. должность]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. бүрэн эрхийн агуулга ба хүрээ, цалингийн хэмжээ, тухайн этгээд байгууллагын бүтцэд шатлан захирагдах, түүнийг орлох байдлыг тодорхойлсон аливаа нэг төрийн буюу төрийн бус байгууллагын тодорхой журмаар тогтоосон бүтцийн орон тооны нэгж;
2. МУ-д төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын үндсэн нэгж ба тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхийн тулд тухайн этгээдэд олгосон эрх ба үүргийн нэгдэл.[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт