август

Wiktionary-с

Абазэр


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Болгараар


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Македоноор


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Оросоор


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Сахагаар


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Хорватын серб


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Тажикаар


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Татаар


Нэр үг

август

Наймдугаар сар

Украйнаар


Нэр үг

август

Наймдугаар сар