абсолюттуу

Wiktionary-с

Хиргисээр


Нэр үг

абсолюттуу