Хүч

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Физикт биесийн харилцан үйлчлэлийн их багын хэмжээг хүч гэсэн физик хэмжигдэхүүнээр илэрхиилдэг.