Хэрэглэгчийн яриа:Dolugen

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Хэлэлцүүлэг явуулах хэл: Монгол, Англи
Preferred discussion languages: Mongolian, English

Харилцан яриаг тасалдуулахгүйн тулд асуултад хариулахдаа миний бие асуулт бичигдсэн хуудсан дээр нь хариулна.
Хэрэв би таны хэлэлцүүлгийн хуудсан дээр юм бичвэл таны хариултыг тэнд нь хүлээх болно.
Үүнчлэн хэрэв та энд юм бичвэл хариултыг нь энд хүлээнэ үү.

I will answer questions on the same page as asked, so that the dialog remains in one piece.
This means that I'll observe your talk page after posting there.
If you post here, please do the same.

:)