Нягтлан бодох бүртгэл

Wiktionary-с

Нягтлан бодох бүртгэл нь бизнесийн хэл юм гэсэн хамгийн түгээмэл тодорхойлолт байдаг.