Зэрэгцүүлэх холбох

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүд болон энгийн нийлмэл өгүүлбэр, салангид өгүүлбэрүүд, догол мөр зэргийг холбох үүрэгтэй ба, буюу, бөгөөд, болон, боловч, болоод, болбол, (бол), гэтэл, гэвч, гэлээ ч, гэсэн, тэгтэл, тэгэвч, тэглээ ч гэсэн, тэгэхлээр, тэгээд, тэрчлэн, тиймээс, тийм учраас, тиймийн тул, мөн түүнчлэн, түүгээр ч барахгүй, барахгүй, байтугай, төдийгүй, үл барам, иймээс, иймийн тул, ийм учраас, ингэхлээр, ингээд, түүнчлэн, үүнчлэн, харин, хэрэв, атал, агаад, авч, өөрөөр хэлбэл, мөн бас, цаашилбал, наашилбал, нэг бол, эсвэл, аль эсвэл, хийгээд зэрэг үгийг зэрэгцүүлэн холбох үгс гэнэ. Эдгээр үгсийн хэлний тогтолцоонд гүйцэтгэх цорын ганц үүрэг нь өгүүлбэр ба гишүүдийг зэрэгцүүлж холбох л юм. Иймээс үүргээр нь гишүүдийг холбох, өгүүлбэрүүдийг холбох гэж 2 ангилж болно.

1. Гишүүдийг зэрэгцүүлэн холбох

  *Өгүүлбэрийн доторх нэг төрлийн зэрэгцсэн гишүүдийг холбох: ба, бөгөөд, буюу, болон, боловч, болоод, болбол, байтугай, атал, агаад, авч, хийгээд, бас гэх мэт үгс орно.
  Жишээ: Манай монголын дунд олз ашиг ба зэрэг хэргэмд шуналтай хоюдог ноёд ба муу залхай ард цөөнгүй.

2. Өгүүлбэрүүдийг зэрэгцүүлэн холбох

  *Өгүүлбэр болон догол мөрийг холбох үүрэгтэй: гэтэл, гэвч, тэгвэл, тэгтэл, тэгэвч, тэгэхлээр, тэрчлэн, иймээс, ийм учраас, тиймийн тул, түүгээр ч барахгүй гэх мэт үгс орно.
  Жишээ: Эд баялгийг хурааж дарснаараа баян болохгүй юм. Харин зүйд нийцүүлэн хэрэглэхдээ л байдаг юм.