Даган чимэх үг

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

а) Үг, өгүүлэмжийн хойно даган орж, батлан чимэх үг: шүү, даа, даг, юм, мөн, билээ... б) Үг, өгүүлэмжийн хойно даган орж, онцлон ялгаж чимэх үг: л, ч... в) Үг, өгүүлэмжийн хойно даган орж, асуун чимэх үг: бэ, вэ, юу, юү, уу, үү... г) Үг, өгүүлэмжийн хойно даган орж, утга болон агуулгыг нь зүйл бүрийн баймж утгаар чимэх үг

Үүргээр нь:

1.Гишүүнийг даган чимэх үг: Өгүүлбэрийн аль нэгэн гишүүний дараа орж утгыг нэмэн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй.

     - ч, л, биш

Жишээ: Танай сумын Бат ч сайн хүн шүү.

      Би энэ тухай чамд хоёр ч удаа сануулсан. 

2. Өгүүлбэрийг даган чимэх үг: Өгүүлбэрийн эцэст орж тухайн өгүүлбэрээр илрэх утгыг нэмэн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй.

     - шүү, даа, даг, биз,шив, бий, юм, мөн, уу, бэ, юу, ёстой, хэрэгтэй, зайлшгүй, төлөвтэй

Жишээ: Ээж минь та сонсож байл даа! өчигдөр ирсэн хүн Дандар гавжийг удахгүй баравчилан гэж байна.

      Би одоо хүртэл мэдээгүй шүү дээ