Биеийн төлөөний үг

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Тодорхойлолт[засварлах]

Хүний биеийг төлөөлөн заадаг би, бид, чи, та, та нар, энэ хүн , тэр, тэд, зэрэг үгсийг биеийн төлөөний үг гэнэ. Биеийн төлөөний үгс ямагт жинхэнэ нэрийг төлөөлнө.Биеийн төлөөний үгс ямагт жинхэнэ нэрийг төлөөлнө. Биеийн төлөөний үгс хэл зүйн гурван биеийг ялган заахаас гадна тус бүрдээ ганц, олон тоог заах нарийн тогтолцоотой. [1]

Ангилал[засварлах]

  • Нэгдүгээр биеийн ганц тоо- би
  • Нэгдүгээр биеийн олон тоо- бид
  • Хоёрдугаар биеийн ганц тоо- чи, та
  • Хоёрдугаар биеийн олон тоо- та нар
  • Гуравдугаар биеийн ганц тоо- энэ, тэр
  • Гуравдугаар биеийн олон тоо- эд,
  1. Ц.Өнөрбаян 'Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй' УБ 2004