Бенин

Wiktionary-с

Хиргисээр


Нэр үг

Бенин

Болгараар


Нэр үг

Бенин

Македоноор


Нэр үг

Бенин

Оросоор


Нэр үг

Бенин

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Сербээр


Нэр үг

Бенин

Тажикаар


Нэр үг

Бенин