Баймж сул үг

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search
 Баймж сул үгийн илрэх сул үг: ЗА
 
Зөвшөөрөх сул үг болно. Холбогдох харьцаанаас шалтгаалан сэтгэлийн өнгө аяс янз бүрээр илэрнэ.
* Шаардсан: За явъя, За нааш ир
* Төвөгшөөсөн: За яршиг
* Егөөдсөн: За харав уу, Би чамд хэлсэн биздээ
* Шийдсэн: За яахав тэгье
* Сандарсан: За байз аа байз, Би үүнийг хийсний дараа болъё.
 Төлөөний үг + за = Хэвшмэл хэлцийг бүрдүүлж дам утга илэрхийлнэ. 
Жишээ нь: За энэ, 
          За мөн   гэх мэт.