ate

Wiktionary-с

Англиар


Үйл үг

ate

Баскаар


Нэр үг

ate

Голландаар


Нэр үг

ate

Фижиар


Нэр үг

ate

Литваар


ate

Маори


Нэр үг

ate

Испаниар


Нэр үг

ate

Тагалогоор


Нэр үг

ate