Wiktionary:1000 Japanese-Mongolian basic words

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Энэ хавсралт нь мянгантүгээмэл үгийн тусгай жагсаалт ыг багтаасан хавсралт болно. Энэ нь яг цэвэр үг бус холбоос нөхцөлийг багтаасан болно. Мөн түгээмэл гэдгийг үгийн давтамжид үндэслэн тогтоогоогүй зөвхөн хувь үзлийн үүднээс хийсэн болно.


Нэр үг[засварлах]

Хүмүүс[засварлах]

Мэргэжилүүд[засварлах]

Бие[засварлах]

Гэр бүл[засварлах]

Амьдрал[засварлах]

Амьтан[засварлах]

Ургамал[засварлах]

үр тариа, буудай[засварлах]

Хоол[засварлах]

 • 味噌, 味噌 - өглөөний хоол (chōshoku)
 • 味噌, 味噌 - үдийн хоол (hirugohan)
 • 味噌, 味噌 - оройн хоол (bangohan)
 • 味噌, 味噌 - болгосон тутрага (gohan)
 • 味噌, 味噌 - мисо (miso)
 • 味噌, 味噌 - хүнс (ryōri)
 • 味噌 - салад (sarada)
 • 味噌 - диссет (dezāto)
 • 味噌 - талх (pan)
 • 味噌 - сандвич (sandoitchi)
 • 味噌, 味噌 - зууш (oyatsu)
 • 味噌 - мөхөөлдөс (aisukurīmu)

Унд[засварлах]

 • 味噌, 味噌 - ногоон цай (ocha)
 • 味噌, 味噌 - кофе (kōhī)
 • 味噌, 味噌 - сүү (gyūnyū)

Амтлагч[засварлах]

 • 味噌, 味噌 - чихэр (satō)
 • 味噌, 味噌 - давс (shio)
 • 味噌, 味噌 - сой соус (shōyu)

Орон цагийн нэр[засварлах]

Чиглэл байрлал[засварлах]

Материал[засварлах]

Жин ба Хэмжүүр[засварлах]

Нийгэм[засварлах]

Хүний бүтээсэн зүйлс[засварлах]

Гэр[засварлах]

Хэрэгсэл[засварлах]

Бичгийн хэрэгсэл[засварлах]

Хувцас[засварлах]

Тээврийн хэрэгсэл[засварлах]

Хэл зүй[засварлах]

Өнгө[засварлах]

Бусад[засварлах]

Тоо[засварлах]

Хийсвэр нэрүүд[засварлах]

Тэмдэг нэр[засварлах]

Хэлбэрүүд[засварлах]

Мэдрэмжийн зүйл[засварлах]

Үйл үг[засварлах]

Оршин байхын үгс[засварлах]

in intransitive sense

Шилжих үйлдэл[засварлах]

Үйлдэлүүд[засварлах]

in intransitive sense

нөхцөл байдлаа өөрчлөх[засварлах]

Мэдрэхүй[засварлах]

Яриа[засварлах]

Ажил[засварлах]

Сэтгэлийн хөдлөл[засварлах]

Activities[засварлах]

tr transitive sense
in intransitive sense
conjugates as a u-verb

Adverbs[засварлах]

 • もう – аль хэдийнээ ()
 • まだ – хүртэл, арай (mada)
 • ずっと – үргэлж, дандаа (zutto)
 • とても – маш, бүр, улам (totemo)
 • こう – үүн шиг ()
 • そう – түүшиг ()
 • ああ – Oh!, Ah! (ā)
 • どう – яаж, хэрхэн ()
 • しばしば – гол төлөв (shibashiba)

Pre-noun adjectival[засварлах]

Interjections[засварлах]

Conjunctions[засварлах]

 • けど - гэвч (kedo)
 • しかし – харин, тиймч (shikashi)
 • そして – тэгээд, тиймээс… (soshite)
 • それに – нөгөөтэйгүүр (soreni)
 • なぜなら – учир иймээс, ийм байснаас (nazenara)

Үгийн дагавар нөхцөлүүд[засварлах]

 • よう – volitional ending [う for u-verbs, よう for ru-verbs]: "Let's…" or "I will" (u, )
 • せるさせる – causative ending [せる for u-verbs, させる for ru-verbs]: to make [someone do something], to allow (seru, saseru)
 • れるられる – passive verb ending [れる for u-verbs, られる for ru-verbs]: to be <verbed> [e.g., 食べられる, "to be eaten"] (reru, rareru)
 • そう – indicates that it seems the verb occurs [e.g., "It seems he ate"] (sōda)
 • – чөлөөт өнгөрсөн цаг (ta)
 • たい – indicates desire to perform verb (tai)
 • だろう – indicates that it seems the verb occurs; also used to ask whether the verb occurs (darō)
 • ない, – informal negative (nai, n) [ん is a slurred version and sounds a little masculine]
 • – archaic informal negative ["he hath", "he didst", etc.] (nu)
 • ます – formal non-past ending (masu)

Тийн ялгалын болон бусад нөхцөл[засварлах]

нөхцөлүүд[засварлах]

 • – нэрлэхийн тийн ялгал, нь (ga)
 • から – гарахын тийн ялгал,аас4 (kara)
 • – өгөх оршихын тийн ялгал, д,т (de)
 • – ба, хамт (to)
 • – өгөх орших (ni)
 • – харьяалах ний,ийн (no)
 • – руу, рүү (e) [Note: へ is normally read he, but when used as this particle its reading changes to e]
 • まで – хүртэл (made)
 • より – тэрнээс, харьцуулах (yori)
 • – заахын тийн ялгал, ийг (o)

Холбоос[засварлах]

 • – эзэн заагч (wa) [тэмдэглэл: "は" нь ихэвчлэн "ha" гэж дуудагдана, гэвч эзэн заасан үед "wa" гэж дуудана]
 • – түүчлэн, тэх мөртөө (mo)
 • – ба (ya)

бүрэн холбоос[засварлах]

 • および及び – and (oyobi)
 • – whether (ka)
 • かも – might be, possible that (kamo)
 • そして – and then (soshite)
 • それとも – or (soretomo)
 • だの – things like <list of things>, including, such things as (dano)
 • つつ – ongoing occurrence (tsutsu) [similar to ながら but has different tone, and both actions have equal weight]
 • te form of verb or adjective [see explanation]
 • – хэзээ, хэрвээ, тэхээр (to)
 • ながら – хэсэгтээ, хэдий ч, аль аль нь ч (nagara)
 • ならびに – тийм бөгөөд мөн (narabini)
 • なり – ямартай ч (nari)
 • – <хаа нэг тийш>руу, рүү, <хэн нэгэн> ээр (ni)
 • – тай байх, харьяалах (no)
 • ので – иймээс (node)
 • また – мөн, дахин (mata)
 • または又は – эсвэл, өөр үгээр (matawa)
 • – мөн, бас (mo)
 • – ба (ya)

Final[засварлах]

 • – тодоруулах ба асуултыг илэрхийлэх, "зөв үү?" тэй ижил утгатай(ne)
 • – асуутын тэмдэг "уу" тай ижил (ka)
 • – дайвар үгийн дараа хэрэглэгддэг холбох нөхцөл (na)
 • かしら – би гайхаж байна (kashira)
 • – чанар, нөхцөл,зэрэг,шинжийг илтгэгч (sa)
 • っけ – өгүүлэгч зарим мэдээллийг эргэн сануулахыг чармайж байгааг илтгэнэ ["What class is next -kke?"] (-kke)

Adverbial[засварлах]

 • こそ – онцлох тодруулах (koso)
 • さえ – мөн бас тэнцүү, тийм ч гэсэн (sae)
 • しか – зөвхөн (shika)
 • すら – тэгсэн ч (sura)
 • くらいぐらい – ойролцоогоор, орчим (kurai)
 • だけ – зөвхөн (dake)
 • だって – гэсэн хэдий ч (datte)
 • ったら – хар ярианы илтгэгч (ttara) [to ittara ийн ярианы хэлний хэлбэр (if you refer to ~; as for ~]
 • って – тэгж хэлсэн (tte)
 • でも – мөн эсвэл, буюу (demo)
 • どころ – (particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it) (dokoro)
 • など – жишээ нь (nado)
 • なら – хэрэв [үйл үгийн хувьд]; эзэн заагч [нэр үгийн хувьд] (nara)
 • なんか – энгийн тааруу үнэлгээ, дүргүй, байхгүй (nanka)
 • なんて – энгийн тааруу үнэлгээ, дүргүй, байхгүй (nante)
 • – эзэн заагч (wa) [хиргаанаагаар ha гэж дуудах авч, wa гэж дуудана)
 • ばかりばっかり – яг, зөвхөн (bakari)
 • まで – хүртэл (made)
 • – бас, мөн (mo)