Wiktionary:Викитолийн зохиогчийн эрхээс

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search
Green check.png Энэ хуудас нь хатуу дүрэм. Монголын Викитолийн дээр Олон хүмүүс үүнтэй санал нэг байна. Тэдгээр нь бүгд хэрэглэгчид дагах ёстой гэсэн стандарт гэж үзнэ үү. Хуудас солих үед бусад хүмүүс таны хайсан өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхийг шалгана уу. Ашиглах хэлэлцүүлэг хуудас Хэрэв та өөрчлөлтийг санал хүсэх үед та мэдэхгүй байгаа бол, эсвэл байх.

GFDL Зөвхөн та итгэлтэй нөхцлийн дагуу эрхтэй байдаг гэдгийг хуудас нэмнэ.

Зохиогчийн эрх хуулиар Хэрэв бид хүмүүс бид үнэхээр өөр хүний ​​хийсэн гэж ямар нэг зүйл хийсэн гэж бодож гаргаж чадахгүй гэж байгаа хууль-ийн нэг төрөл юм.

Зохиогчийн эрх хуулиар хууль бид үнэхээр өөр хүний ​​хийсэн гэж ямар нэг зүйл хийсэн гэж боддог чадахгүй гэж хэлсэн байна. Зохиогчийн эрх ном сек, кино-ууд, дуу-ийн ашигладаг бөгөөд энэ гэх мэт вэб хуудас-ийн Монгол хэл Викитолийн.

Ном, дуу бичих, вэб хуудас, эсвэл кино хийх хүмүүс нь шударга арга зам нь ажил мөнгө авч болохоор байгаа зохиогчийн эрхийн тухай хууль бий болгосон байна. Би сайн ном бичиж, Би хүмүүс миний номыг аваад, надад мөнгө өгөхийг хүсэж байна. Би өөр хэн нэгэн нь Миний ном худалдах, борлуулах мөнгө авахыг хүсэхгүй байна.

Энэ нэг зэрэг бүх Викитолийн нь дүрэм, Wiktionary-д ямар ч өөр хэн нэгэн зохиогчийн эрхийг авч болно гэсэн үг юм. Энэ нь бид зохиолч, хэн ч гэсэн эдгээр зүйлсийг хуулж, тэдэнд өөрчлөлт хийж чадна гэж хэлсэн бол зөвхөн Викитолийн руу ном, эсвэл өөр бусад вэб хуудаснаас зүйлийг хуулах боломжгүй байна гэсэн үг юм.

Нэртэй бүтээл нь зохиогчийн эрхийг дүрэм нь гадна байдаг Шударга хэрэглэх. Магадгүй энэ нь нэг буюу хоёр өгүүлбэр - Энэ нь бид ямар нэг зүйлийг маш богино хэмжээг хуулж болно гэж хэлсэн байна. Хэрэв бид буруу зүйлийг хуулах хүмүүс Викитолийн маш уурлаж байсан учраас бид зөвшөөрсөн байна гэдэгт итгэлтэй байгаа бол Харин Wiktionaries рүү ямар ч хуулах биш илүү сайн юм.

Та энд бусад Викитолын зүйлээ шилжих вэ?[засварлах]

Тийм Та үүнийг хийж чадна. Харин та үүнийг хийсэн гэж хэлэх ёстой вэ? Хялбар хариулт байдаг. Дагуу GFDL, Та үнэхээр хэрэгтэй, гэхдээ хүн Wiktionary нь бичдэг дараа тэд засварлах дэлгэц нь бичих хүсэл нь хянан засварлаж болно тэдэнд хэлдэг учир нь тэдний ажил өөрчилж болно гэдгийг би мэднэ.

Энэ хуудаснуудын (эсвэл төслүүдэд) хооронд хуулбарлах OK гэсэн үг юм. Та хийх өөрчлөлт нь зөвхөн үгс үнэн зөв гаргахад илүү байдаг тул зохиогчийн эрх хадгалагдаж байна. Энэ нь та хамтран зохиогч болгодог.

Та тэдгээр нь энэ ажлыг хийсэн хэлсэн нь бусад хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэх болно. Та энэ мэдээллийг авсан гэсэн хуудас руу холбож буй interlanguage холбоосыг нэмж болно. Та үүнийг авч байсан бол хуудсан дээр бичиж болох ба эсвэл энэ нь таны өөрчлөлтийг хураангуй бичнэ үү.