I.1a.1

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search
Бүлгийн дугаар Жишээ Олон тоо Харьяалахын тийн ялгал Өгөх оршихын тийн ялгал Заахын тийн ялгал Гарахын тийн ялгал Үйлдэхийн тийн ялгал Хамтрахын тийн ялгал Ерөнхийлөн хамаатуулах
I.1а.1 лам, харчуул -ууд ын -ыг -аас -аар -тай -аа