өнгөрөх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[цŋgцr]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠬᠥ
(өнггэрэ)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

үйл.
  1. Дэргэдүүр болон дээгүүр гарч явах
  2. Салхи бороо зэрэг байгалийн үзэгдэл дайрч дуусах
  3. Цаг хугацааны хувьд дуусах
  4. Хэтрэх, давж цааш гарах
  5. шилж. Нас барах

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

онгоц нисч өнгөрөх - дээгүүр онгоц нисч одох
хажуугаар өнгөрөх - хүн, юм үзэгдлийн дэргэдүүр явж одох
зөрж өнгөрөх - угтан ирж буй хүн, амьтан хажуугаар гарах
бороо өнгөрөх - бороо орж дуусах
салхи шуурга өнгөрөх - салхи шуурга намдах
өнгөрсөн хэрэг - а.цаг хугацааны хувьд болоод удсан хэрэг явдал; б.шилж. бүтэмжгүй болсон хэрэг
өнгөрсөн цаг - тухайн үйл явдал болж дууссан үе
жил өнгөрөх - тухайн жил дуусах
ажил өнгөрөх - а.тухайн ажил дуусах; б.шилж. хийсэн ажил үр дүнгүй болох
уул өнгөрөх - уулнаас хэтэрч цааш явах
бие өн­гөрөх - амьдрал дуусах

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

өн|гө|р/өх үйл. *нүдээ аниад ~ (хараагүй дүр үзүүлэх), өнгөрнө, өнгөрлөө, өнгөрье, өнгөрч; өнгөрөөх, өнгөрцгөөх, өнгөрчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠬᠥᠯ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ᠊ᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᢉ‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠴᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠯ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍ᢉᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍-ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠬᠥ᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠩ‍ᠬᠥᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᢉ‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠬᠥ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠬᠥ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᢉᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡ‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠭᠡᠴ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍-ᠬᠥ᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠨ᠎ᠠ

/~үүл /~өө /~чих /~цгөө /~ч /~өөд /~н /~сөөр /~вч /~вөл /~вөөс /~мөгц /~төл /~хлөөр /~нгүүт /~сөн /~өө(гүй)᠎ /~дөг /~х /~мөөр /~хүйц /~лгүй /~е /~гтүн /~г /~өөрэй /~өөсэй /~өөч /~үүзэй /~в /~чээ /~лөө /~нө

Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

нүдээ аниад өнгөрөх - ямар нэгэн зүйлийг хараагүй дүр үзүүлж, хажуугаар нь гарч явах
өнгөрсөн хор­воо - бүтэхгүй зүйл
өнгөрсөн бороонд эсгий хэвнэг нөмрөх - юмыг дууссан хойно нь санах, сэдэх~Одоо нэгэнт өнгөрсөн хэрэг. Худлаа дүр эсгэж гүйгээд яахав. Өнгөрсөн бороонд эсгий хэвнэг нөмрөхтэй адилхан харагдаж байна.
өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөх - хэрэг явдлын болж байгаа ид үед нь зохистой арга хэмжээ авахгүй хожимдох~Өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөв гэгчээр одоо чи сүржигнэж гүйгээд яахав дээ. Бүх юм дууссан.
өнгөрсөн хойно өндөр хар мануухай - үйл явдлыг болж дууссаны дараа санах, сэдэх~Чи асуулт байна уу гэхэд нь асуухгүй яасан юм. Тэгээд дараа нь үглээд байдаг юм. Өнгөрсөн хойно өндөр хар мануухай гэж чамайг нэрлэвэл таарна.
өнгөрсөн хорвоо [болох] - биелэгдэхгүй явдал, бүтэшгүй зүйл болох~Үнэхээр тэгж шийдсэн бол миний шинэ нэгдэл байгуулдаг ч өнгөрсөн хорвоо байлгүй (Ц.Цэдэнжав, Хаврын урь).
↑ мөрөөрөө өнгөрөх
↑ нүдээ аниад өнгөрөх
↑ өдөр хоног харвасан сум шиг өнгөрөх
↑ хорвоо өнгөрөх

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Өнгөрөх цаг түргэн
Өсөх нас хурдан
Өнгөрөх цаг эргэлтгүй
Өсөх нас буцалтгүй

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Өнгөрснийг шүүм­жилснийг мэргэн гэдэггүй
Угтаж ухсаныг ухаантай гэдэг

Тайлбар: хэрэг явдлыг болсон хойно нь шүүмжлэн хэлж буй хүн ухаантан бус, харин болохоос нь өмнө сэрэмжлүүлэн хэлж буй хүн л ухаантан

Өнгөрсөн хойно өмнөхийг нь бүү дурд
Үгүйрсэн хойно баяныг нь бүү дурд

Тайлбар: хүний өмнөх амьдралыг дурсан ярих хэрэггүй

Цэцэн үг[засварлах]

Өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөх

Тайлбар: ажлыг цаг хожимдуулж хийх, санах