хөрөнгө

Wiktionary-с

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[xцrцŋgӧ̆]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋
(хөрүнггэ)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I нэр.
  1. Хогшил, эд агуурс, зөөр
  2. Хүний хийгээд улс нийгэмд хамаарагдах өмч, үнэ бүхий зүйлийн нийт нэр
  3. Мөнгөн хөрөнгө, бэл
II нэр.
  1. Идээний зүйлийг исгэх хольцоо дээж, хатуу хөрөнгө
  2. Тарианы зүйлийг тарьж ургуулахад тавих үрийн зүйл

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

хөрөнгө тусгаарлах - гэр өрх тусгаар болж, эд юмаа хуваах
хөрөнгө хураах - а.эд юмыг хурааж хуримтлуулах; б.ял хэргийн учир буюу өр ширд өмч юмыг албадан авах
хөрөнгө цайрах - маш ядуурч хоосрох
хөрөнгийг нь цайлгах - бүх эд зүйлийг нь үрэгдүүлэх
хөрөнгийг нь цайруулах - бүх эд хогшил, өмчийг үрэгдүүлэх, хураах
хөрөнгөө хөнтрөх - хурааж цуглуулсан юмаа бүгдийг нь үгүй хийх
амины хөрөнгө - хувь хүний амины өмч
сүм хийдийн хөрөнгө - сүм хийдийн данстай өмч
улсын хөрөнгө - улсын өмч
хувийн хөрөнгө - хувь хүний өмч
хувь нийлүүлсэн хөрөнгө - хувь хуралдуулан бий болгосон өмч, хөрөнгө
хөрөнгө чинээгүй - бэл бэнчингүй
хөрөнгө чинээ сайтай - бэл чинээ сайтай
хөрөнгө оруулалт - үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд үндсэн капитал, бараа материалын үнэт зүйлд хөрөнгө мөнгө зарах ажиллагаа
хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт - үнэт цаасыг зах зээлд гаргах замаар хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг төвлөрүүлж, үнэт цаасыг худалдан авах, борлуулах үйл ажиллагаа
хөрөнгийн бирж - үнэт цаасны худалдаа арилжаа, түүнтэй холбоотой үйлчилгээ явуулах ашгийн бус байгууллага
хөрөнгийн бөөгнөрөл - нэмүү өртөг нь дахин хөрөнгө болж хөрөнгийн ерөнхий хэмжээ нэмэгдэх явдал
хөрөнгийн нууц - зөвхөн эд хөрөнгө, оюуны өмч, эрхийн эзэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс мэдэх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллага албан тушаалтны албан үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн мэдээ, баримт бичиг, тоо, гэрээ хэлцэл, биет зүйл
хөрөнгийн орчил - мөнгө үйлдвэрлэлд орж таваар болох, таваар нь дахин мөнгө болох явц
хөрөнгийн өсөлт - мөнгөн хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн явцаар дамжиж, арвижин хуримтлагдах явц
үл хөдлөх хөрөнгө - байшин, хашаа, газар зэрэг томоохон өмч, хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө - барилга, байшин, машин зэрэг томхон өмч
хатуу хөрөнгө - алт мөнгө зэрэг үнэ бүхий зүйл, хөрөнгө
бэлтгэл хөрөнгө - нөөц хөрөнгө
гүйлгээний хөрөнгө - түүхий эд, түлш зэрэг эргэлтийн хөрөнгө
нөөц хөрөнгө - хөмрөгт хадгалж байгаа эд юм, мөнгө
эх хөрөнгө - суурь, үндэс болсон өмч, хөрөнгө
мөнгөн хөрөнгө - улсын үнэт хатуу хөрөнгө
тараг айрагны хөрөнгө - тараг, айраг исгэхээр тасалж авсан дээж
талхны хөрөнгө - талх исгэх хольцоо
хөрөнгө цацах - үр цацах

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

хө|рөн|гө нэр. хөрөнгөний: ~ний үлдэг­дэл, хөрөнгийн: хөрөнгийн бирж

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠳ᠋ᠣ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠬᠥ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡᠡ᠋ ᠪᠡ᠊ᠨ

/~ийн /~д /~ийг /~өөс /~өөр /~тэй /~рүү /~өө

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

БЗХО Барилга Захиалга, Хөрөнгө Оруулалт
ГХГХОГ Гадаад Худалдаа, Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар
ГХО Гадаадын Хөрөнгө Оруулагч
ГХО Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт
ГХОААН Гадаадын Хөрөнгө Оруулалттай Аж Ахуйн Нэгж
ГХОГ Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар
ГХОГХ Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Гадаад Худалдаа
ГХОГХА Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Гадаад Харилцааны Алба
ГХОГХА Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Гадаад Худалдааны Агентлаг
ГХОГХГ Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Гадаад Худалдааны Газар
ГХОЗТЗЗ Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Зээл Тусламжийг Зохицуулах Зөвлөл
ГХОТХ Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Тухай Хууль
ГХОХА Гадаадын Хөрөнгө Оруулалт, Худалдааны Агентлаг
ЕХОБ Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк
ОСХОБ Орон Сууцны Хөрөнгө Оруулалтын Банк
ОУХОБ Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк
ҮХОБ Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк
ФХХК Феодлын Хөрөнгө Хураах Комисс
ХО Хөрөнгө Оруулалт
ХОБ Хөрөнгө Оруулалтын Банк
ХОГ Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ
ХОМ Хөрөнгө, Орлогын Мэдүүлэг
ХОС Хөрөнгө Оруулалтын Сан
ХОТШ Хөрөнгө Оруулалт, Технологи, Шинэчлэл
ХОТШБ Хөрөнгө Оруулалт, Технологи, Шинэчлэлийн Банк

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

будлианы хөрөнгө - а.будлиан болгосон үндсэн шалтгаан; б.үргэлж будлиан үүсгэдэг этгээд
өвчний хөрөнгө - а.өвчин ужиг үүсгэх шалтгаан; б.ямагт өвчин зовлонгоос салдаггүй; в.шилж. эрүүл ухаантай биш юм шиг зан аальтай
хөрөнгө нь хатгасан амьтан - сагсуурч, онгирсон, бардамнасан~Баян эцгийн буянд сагаж яваа монди. Хөрөнгө нь хатгасан амьтан гэж үглүүлсээр бүр дасчихжээ.
хөрөнгө хөдөлгөх - наймаа хийх, хөрөнгөө арвижуулах~Эцгийн үлдээсэн хөрөнгийг цааш хөдөлгөх гэтэл гадаад дотоодын том том пүүсүүдэд цохигдон хэчнээн оролдовч сэхэл авахгүй болжээ (Д.Намдаг, Цаг төрийн үймээн).
↑ будлианы хөрөнгө
↑ өвчний хөрөнгө

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Хөгнөндөө уяад
Хөхүүртээ саагаад
Хөрөнгө цэдийгээд
Хөхт саал гаргадаг
Хөхүүрийг нь соливч
Хөрөнгө нь хэвээрээ

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]