Jump to content

хамтрах

Wiktionary-с

Монголоор

[засварлах]

Үгийн гарал

[засварлах]

Үгийн дуудлага

[засварлах]
[xamtar]

Үндэсний бичиг

[засварлах]
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
(хамтура)

Галиглах зарчим

Үгийн утга

[засварлах]
үйл.
  1. Нийлэх, нэгдэх, хүч хорших

Ойролцоо үг

[засварлах]

Нийлмэл үг

[засварлах]
хамтран ажиллах - хамт ажиллах, хүчээ нийлүүлэн ажиллах
хамтран амьдрах - а.айл гэр болон амьдрах, б.нэг гэрт амьдрах
хамтран зохиогч - хоёр болон хэд хэдээрээ хамтран зохиол бүтээл туурвигчид
хамтран хөдөлмөрлөх - хамтдаа хөдөлмөрлөх, хүчээ нийлүүлэн ажиллах
хүч хамтрах - хүчээ нэгтгэн нийлүүлэх
хамтран эзэмшигч - үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, газар зэргийг бусадтай хамт эзэмших эрх бүхий байгууллага, хувь хүн
хамтарсан үйлдвэр - үйлдвэрийн орлогоос анх хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээр ашиг хүртэх үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагаанд тодорхой гэрээ хэлцлийн дагуу оролцох хоёр болон түүнээс дээш байгууллагын эзэмших үйлдвэр

Зөв бичихзүй

[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]

хамт|р/ах үйл. хамтарсан үйлдвэр, хамтар, хамтарчээ, хамтарч; хам­тарцгаах, хамтарчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй

[засварлах]

ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊ᠯ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠬ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵᠣ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠴᠣ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠯ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍᠣ᠊ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍‍ᠰ‍ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠪᠡᠡ᠋
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠮᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠨ᠎ᠠ

/~уул /~чих /~цгаа /~ч /~аад /~н /~саар /~вч /~вал /~ваас /~магц /~тал /~хлаар /~нгуут /~сан /~аа(гүй)᠎ /~даг /~х /~маар /~хуйц /~лгүй /~я /~гтун /~г /~аарай /~аасай /~аач /~уузай /~сугай /~тугай /~в /~чээ /~лаа /~на

Орчуулга

[засварлах]

Товчилсон үг

[засварлах]

Хэлц үг

[засварлах]

Өвөрмөц хэлц

[засварлах]

Хэвшмэл хэлц

[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь

[засварлах]