удирдах

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[udirĭdă]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
(удурид)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I үйл.
  1. Хойноосоо дагуулах
  2. Тэргүүлэх, толгойлох, жолоодох
II.
  1. удирдах чулуужмаг эрдэс. (харьцангуй богино хугацаанд хувьсан хөгжиж байгаад мөхсөн, хурдас чулуулгийн нас тогтооход найдвартай тулгуур болж чаддаг амьтан, ургамлын чулуужсан үлдэц).

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

газарч удирдан явав - газарч хойноосоо дагуулан явав
эрдмийн замд удирдах - эрдмийн замд дагуулан явах, заан авч явах
удирдах ажил - бусдыг жолоодон заах ажил
удирдах албан тушаалтан - албан байгууллагын эрх бүхий хүн
удирдах газар - удирдан чиглүүлж заавар зөвлөгөө өгөх газар, удирдлага байрлах газар
удирдах зөвлөл - тухайн албан байгууллага, хувь нийлүүлсэн компани, сургуулийн тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий хэсэг
удирдах хүмүүс - а.жолоодон залж явах хүмүүс; б.албан байгууллагын эрх бүхий хүмүүс
удирдах хүч - тэргүүлэн жолоодох хүч; удирдах боловсон хүчин
удирдан жолоодох - тэргүүлэн авч явах, заан чиглүүлэн авч явах
удирдах ухаан - аливаа улс орны нийгэм, улс төр, соёл аж ахуйн бүх салбарыг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах арга

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

у|дир|д/ах үйл. ~ албан тушаалтан, удир­дана, удирджээ, удирдъя, удирдаж; удирдацгаах, удирдчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍᠣ᠊ᠯ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠬ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊-᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠴᠣ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊-‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠪᠡᠴᠣ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊-᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠪᠡᠯ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠮ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊‍ᠠ‍ᢉᡍᠣ᠊ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠬ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊­ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠪᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊­᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠣ᠊‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊ᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠷ᠊ᠢ᠊ᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠨ᠎ᠠ

/~уул /~чих /~цгаа /~ж /~аад /~н /~саар /~вч /~вал /~ваас /~магц /~тал /~хлаар /~нгуут /~сан /~аа(гүй)᠎ /~даг /~х /~маар /~хуйц /~лгүй /~я /~гтун /~г /~аарай /~аасай /~аач /~в /~жээ /~лаа /~на

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

АААТУГ Ардын Армийн Ар Талыг Удирдах Газар
АААУГ Армийн Арын Албыг Удирдах Газар
ААТУБ Армийн Ар Талын Удирдах Байр
ААТУГ Армийн Ар Талын Удирдах Газар
ААУБ Ардын Армийн Удирдах Байр
ААУГ Аж Ахуйг Удирдах Газар
ААУГ Арын Албыг Удирдах Газар
ААУГХХ Арын Албыг Удирдах Газрын Хүнсний Хэлтэс
АБУГ Ардын Боловсролын Удирдах Газар
АТУБ Ар Талыг Удирдах Байр
АТУГ Авто Тээврийг Удирдах Газар
АТУГ Ар Талыг Удирдах Газар
АТУЕГ Ар Талыг Удирдах Ерөнхий Газар
АУБ Армийн Удирдах Байр
АҮУГ Аж Үйлдвэрийг Удирдах Газар
АҮУГ Ахуй Үйлчилгээг Удирдах Газар
БМҮУЕГ Барилгын Материалын Үйлдвэрийг Удирдах Ерөнхий Газар
БНУГ Бүс Нутгийг Удирдах Газар
БУГ Боловсролыг Удирдах Газар
БЦААУГ Бүх Цэргийн Арын Албыг Удирдах Газар
БЦУГ Барилгын Цэргийн Удирдах Газар
БЦУЕГ Барилгын Цэргийн Удирдах Ерөнхий Газар
ДЦУЕГ Дотоодын Цэргийн Удирдах Ерөнхий Газар
ЗХАТУГ Зэвсэгт Хүчний Ар Талыг Удирдах Газар
ЗХБУГ Засан Хүмүүжүүлэх Байгууллагуудыг Удирдах Газар
ЗХГУГ Засан Хүмүүжүүлэх Газрыг Удирдах Газар
ЗХХБУГ Засан Хүмүүжүүлэх Хөдөлмөрийн Байгууллагыг Удирдах Газар
ИАТУГ Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Газар
ИАТУЕГ Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар
ИНУГ Иргэний Нисэхийн Удирдах Газар
ИНУЕГ Иргэний Нисэхийн Удирдах Ерөнхий Газар
ИУЗ Итгэмжлэгдсэн Удирдах Зөвлөл
МААААУГ Монгол Ардын Армийн Арын Албыг Удирдах Газар
МАААТУГ Монгол Ардын Армийн Ар Талыг Удирдах Газар
МЗБАУГ Монголын Зохион Байгуулалттай Ажилчдын Удирдах Газар
МИАТУГ Монголын Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Газар
МИАТУЕГ Монголын Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар
МТХУГ Материал, Техникийн Хангамжийн Удирдах Газар
МУГ Музей Удирдах Газар
МУХАУГ Монгол Улсын Хорих Ангиудыг Удирдах Газар
МХЭХХТХУЗ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөл
МХЭХХТХУЗХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөлийн Хурал
МЭХУЗ Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Удирдах Зөвлөл
НААҮУГ Нийтийн Аж Ахуй, Үйлчилгээний Удирдах Газар
НАБУК Нийгэм Ахуйн Барилгыг Удирдах Контор
НУЕГ Нисэхийг Удирдах Ерөнхий Газар
НУЗ Намын Удирдах Зөвлөл
НУЗ Нутгийн Удирдах Зөвлөл
НУТ Нислэгийг Удирдах Төв
НХУГ Нефть Хангамжийг Удирдах Газар
НХУГ Нийтийн Хоолны Удирдах Газар
НХУҮТ Нислэгийн Хөдөлгөөн Удирдах Үндэсний Төв
НЦУГ Нийслэлийн Цагдаагийн Удирдах Газар
ОААМБҮУЕГ Ойн Аж Ахуй, Мод Боловсруулах Үйлдвэрийг Удирдах Ерөнхий Газар
ОСНААУГ Орон Сууц, Нийтийн Аж Ахуйг Удирдах Газар
ОСУГ Орон Сууцны Удирдах Газар
ӨУЁ Өөрөө Удирдах Ёс
СААУГ Сангийн Аж Ахуйг Удирдах Газар
ТУБ Төв Удирдах Байр
ТУГ Тээврийг Удирдах Газар
ТУЗ Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
ТУН Төслийг Удирдах Нэгж
УААУГ Усны Аж Ахуйг Удирдах Газар
УАМДИ Удирдах Ажилтны Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт
УАСХХУЕГ Улсыг Аюулаас Сахин Хамгаалах Хэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
УБ Удирдах Байгууллага
УБТЗУГ Улаанбаатар Төмөр Замын Удирдах Газар
УЕГ Удирдах Ерөнхий Газар
УЗ Удирдах Зөвлөл
УСАУГ Ус Суваг Ашиглалтын Удирдах Газар
ХААУГ Хөдөө Аж Ахуйн Удирдах Газар
ХАУГ Хорих Ангиудыг Удирдах Газар
ХБДЦУЕГ Хилийн Ба Дотоодын Цэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
ХБУГ Хорих Байгууллагуудыг Удирдах Газар
ХБУГ Худалдаа Бэлтгэлийг Удирдах Газар
ХБУЕГ Хорих Байгууллагуудыг Удирдах Ерөнхий Газар
ХНХУГ Хотын Нийтийн Хоолны Удирдах Газар
ХНХУГ Худалдаа, Нийтийн Хоолны Удирдах Газар
ХТУГ Хотын Тээврийг Удирдах Газар
ХХААУГ Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйг Удирдах Газар
ХЦУГ Хилийн Цэргийг Удирдах Газар
ХЦУЕГ Хилийн Цэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
ХЭСУГ Хотын Эмийн Сангуудыг Удирдах Газар
ЭСУГ Эмийн Сангуудыг Удирдах Газар
ЭУЗ Эмнэлгийн Удирдах Зөвлөл
ЭХУГ Эрчим Хүчний Удирдах Газар

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]