Jump to content

ойлгох

Wiktionary-с

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[oiloǧŏ]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ /~уул/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊ᠯ, /~гд/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ, /~лц/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠯᠴ᠊‍᠊ᠨ, /~чих/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠬ᠎ᠠ, /~цгоо/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ, /~ж/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠵᠣ, /~оод/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ, /~н/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ, /~соор/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ, /~вч/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠡᠴᠣ, /~вол/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠡᠯ, /~воос/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ, /~могц/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠴ᠊‍᠊ᠨ, /~тол/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ, /~хлоор/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ, /~нгуут/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍᠣ᠊ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ, /~сон/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ, /~оо(гүй)᠎/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ, /~дог/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠬ, /~х/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ, /~моор/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ, /~хуйц/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ, /~лгүй/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ, /~ууштай/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ, /~шгүй/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ, /~ё/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠎ᠠ, /~гтун/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ, /~г/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠬ, /~оорой/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ, /~оосой/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ, /~ооч/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ, /~уузай/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ, /~в/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠡᠡ᠋, /~жээ/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ, /~лоо/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ, /~но/ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ᠎ᠠ


(ойилаг-а)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I үйл.
  1. Юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, зүй тогтлыг ухамсарлан мэдэх
II үйл.
  1. Дэгдэн хөөргөх

хха үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

буруу ойлгох - утга учрыг буруу ухаарах
хялбархан ойлгох - ямар нэгэн зүйлийн утга учрыг хурдан ухаарч сэхээрэх
хурдан ойлгох - богино хугацаанд ухамсарлан мэдэх
шинэ хүнийг таньж ойлгох - шинэ хүнийг таньж мэдэх
хүний санааг ойлгох - тухайн хүний санаа бодлыг ухан мэдэх
үгийн учир ойлгох - үгийн учрыг олох, хэлэх гэсэн санааг нь мэдэх
тааварлан ойлгох - барагцаалан ухаарах, тааж төсөөлөх
бөмбөг ойлгох - бөмбөгийг дэгдэн хөөргөх
гэрэл ойлгох - гэрлийн туяа ямар нэгэн зүйлд ойн буцаж тусах
ойлгож хөөргөх - ямар нэгэн зүйлийг хатуу юманд цохиж дээш дэгдээх

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ойл|го/х үйл.

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Этгээд үг[засварлах]

АНААШДАХ тбү. тэнэгтэх, үл ойлгох.O.дойти как до жирафа(анааш мэт болох)
  • Битгий анаашдаад байл даа. Хөзрийнхөө тамгыг гараач.
  • Би анаашдаж байтал чи асуултанд хариулчихдаг байна шүү.
АНААШ ЦАРАЙЛАХ тбү. үл ойлгох байдал илэрхийлэх
  • Эгч: –Чи юундаа анааш царайлаад байгаа юм бэ. Ингээд тоогоо хурдан бод л доо. Дүү: –Ээ, та өөрөө сайн зааж өгөхгүй байна шүү дээ.
  • Анааш царайлахын оронд юм ярьж байсан нь зүгээр байх.
БҮРЭН ЦЭНЭГЛЭГДЭХ хэл. юмаа сайн ухаарах, мэдэх
  • Манай ангийн Галт бүрэн цэнэглэгдсэн оюута н. –Тийм үү. Мундаг юм.
  • Таны хэлсэн үгийг ойлголоо. Бүрэн цэнэглэгдчихлээ.
ОЙХ тү. аө.мэдэх, ойлгох(хураах)
  • Чи миний яриаг ойлгосон уу? –Ойсон ойсо н. Санаа зовоод хэрэггүй.
  • Миний хэлсэн үгийг ойсон бол хоёулаа тохирлоо шүү.

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Ойлгоогүй хүн осолд ордог
Мэдээгүй хүн мэхэнд ордог

Тайлбар: юмны учир мэдэхгүйгээс болж аюул осолд ордог