огцруулах

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. resignation; retirement]
[ор. отставка]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. МУ-д өргөн утгаараа төрийн албанаас халагдах буюу төрийн албан тушаал эрхэлж байсан этгээд уг албан тушаалаа орхих;
2. үндсэн хуулийн эрх зүйд засгийн газар түүний тэргүүн буюу сайдыг О. өөрөөр хэлбэл, засгийн газарт итгэл хүлээлгэхгүй байгаагаа илэрхийлсэн буюу засгийн газар дахь дотоодын үл ойлголцох байдал, эрүүл мэндийн байдал, хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн зэрэгтэй холбогдуулан өөрийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болох. Үндсэн хуулиар түүнчлэн төрийн тэргүүн болон бусад зарим албан тушаалтныг О. асуудлыг тусгайлан зохицуулсан байдаг. [1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт