насанд хүрээгүй хүний эрх зүйн чадамж

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. active capasity of minor]
[ор. дееспособность несовершеннолетних]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
МУ-ын иргэний эрх зүйд бүрэн бус, хязгаарлагдмал эрх зүйн чадвартай 14-18 настай хүн. Насанд хүрээгүй хүн хуулиар зөвшөөрснөөс бусад хэлцлийг хууль ёсны төлөөлөгчийн бичгээр олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр хийнэ. Зөвхөн дараахь хэлцлийг бие даан хийж болно: өөрийн хөдөлмөрийн хөлс, оюутны тэтгэлэг, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого, тэдэнд өөрийн үзэмжээр захиран зарцуулахад нь зориулж шилжүүлсэн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах; өөртөө хохиролгүй бөгөөд хиймэгц биелэх ахуйн чанартай хэлцэл хийх. 16-18 хүртлэх насны иргэн хоршооны гишүүн байж болно.[1]
Cc temdeg.png
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт