насанд хүрээгүй хүн

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[лат. impubes; pupillus; англ. minor]
[ор. несовершеннолетие]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
МУ-ын эрх зүйд 18 насанд хүрээгүй хүн. Энэхүү ухагдахууныг янз бүрийн салбар эрх зүйд 14-18 насны хүмүүст хэрэглэдэг.
Иргэний эрх зүйд Н.х.х. (14-18 нас) ба бага насны хүн (14 нас хүрээгүй) хэмээн үзнэ. Н.х.х. ба бага насны хүн эрх зүйн бүрэн чадамжгүй бөгөөд тэд хэсэгчилсэн эрх зүй чадамжтай байна.
Хөдөлмөрийн эрх зүйд 15 насанд хүрээгүй хүнийг ажилд авахыг хориглодог.
Эрүүгийн эрх зүйд 18 нас хүрээгүй боловч 16 насанд хүрсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ. Эрүүгийн хуульд тусгайлан заасан зарим төрлийн гэмт хэрэгт 14 насанд хүрсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт