баримт бичиг

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. document]
[ор. документ]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. цаг хугацаа ба орон зайгаар дамжин хүний буй болгон бэхжүүлсэн мэдээлэл бүхий материаллаг объект. Агуулгын хувьд Б.б. нь шинжлэх ухаан-техникийн (өгүүлэл, ном, патент, шугам зураг зэрэг), эрх зүйн (тогтоол, зарлиг, гэрээ зэрэг), удирдлагын (тушаал, захирамж, удирдамж) зэрэг байна;
2.захиргааны, улс төрийн буюу эсхүл шүүхийн асуудлыг хянан хэлэлцэхэд үндэслэл, нотолгоо, баталгаа болох албан ёсны эсхүл эх бичвэр бичиг;
3.олон улсын хүний эрхийн гэрээ;
4.(англ. instrument) хэрэгсэл жишээ нь, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал.[1]
Cc temdeg.png
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт