аргагүй хамгаалалт

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. necessary defence]
[ор. необходимая оборона]
[со.자구 행위]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхолд нийгэмд аюултай халдлага үйлдсэн этгээдийн тэрхүү халдлагыг таслан зогсоохын тулд түүнд хүч хэрэглэж хийсэн үйлдэл бөгөөд гэмт хэргийн нийгмийн аюулыг үгүйсгэх нөхцөл байдлын нэг.[1]
Creative Commons

2017 оны эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгад 4.1 дүгээр зүйл.Аргагүй хамгаалалт 1.Өөрийн, ойр дотны хүний амь нас, эрүүл мэндийн эсрэг хууль бус ба тулгарсан довтолгооны эсрэг хийсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцохгүй. 2.Аливаа хүн мэргэжил, тусгай бэлтгэл, албан ажлын байдал, аюултай довтолгооноос зайлсхийх, бусдаас тусламж авахаар хандах боломжтой байсан эсэхээс үл хамааран аргагүй хамгаалалт хийх эрхтэй.

гэж тодорхойлсон байна

  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт