ангайх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[aŋǧai]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠠᠩᠭᠠᠶᠢᠬᠤ
(анггаи)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

үйл.
  1. Юмны нийлсэн уулзуур салж, завсар гарах
  2. Юм хагарч ан гарах
  3. Урагдаж онгойх
  4. Амаа ихэд нээх
  5. шилж. Дэмий цаг нөгцөөх

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

хайч ангайх - хамхиагүй хайч, хайч завсартай болох
ангайж харагдах - онгойж харагдах, онгойж үзэгдэх
ангайж хоцрох - алмайрч хоцрох
ангайж суух - ажилгүй сул суух

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ан|гай/х үйл. ангайжээ, ан­гайвал, ангайнгуут; ангайчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠯᠳ᠋ᠣ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠬ᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠰ‍ᢉᠢ᠋
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠵᠣ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠪᠡᠴᠣ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠪᠡᠯ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠮ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍ᢉᡍᠣ᠊ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍ᢉ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠬ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠪᠡᠡ᠋
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠯ᠎ᠠ
ᠡ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠨ᠎ᠠ

/~лга /~лд /~чих /~цгаа /~схий /~ж /~аад /~н /~саар /~вч /~вал /~ваас /~магц /~тал /~хлаар /~нгуут /~нгаа /~сан /~аа(гүй)᠎ /~даг /~х /~маар /~хуйц /~лгүй /~шгүй /~я /~г /~аарай /~аасай /~аач /~в /~жээ /~лаа /~на

Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Ангайх ам нь их боловч
Залгих хоолой нь нарийхан

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Ангайх үйл. #Юмны нийлсэн уулзуур салж
Завсар гарах: хайч ангайх (хамхиагүй хайч
Хайч завсартай болох); #Юм хагарч ан гарах: ангайж харагдах (онгойж харагдах
Онгойж үзэгдэх); #Урагдаж онгойх: ангайж байхаар умайж байсан нь дээр

Тайлбар: аливаа юм бүрэн бүтэн байх нь дээр

Ам ихтийг ангайхад
Буян ихт булаана

Тайлбар: өөрөө юу ч хийгээгүй ангайж байхад нь хүний хийснийг нь өөрийн юм болгох

Ангайж идэж
Алцайж унтагч

Тайлбар: ажил төрөл муутай унхиагүй залхуу