аж үйлдвэрийн өмч

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. industrial property]
[орос. промышленная собственность]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
гадаадын хэд хэдэн улсын хууль тогтоомж ба олон улсын гэрээний хам шинжит нэр томьёо; шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, фирмийн нэрийн эрх ба гарал үүслийн заалт буюу барааны гарал үүслийн газрын нэр, түүнчлэн шударга бус өрсөлдөөний эсрэг хамгаалалтад хамаарагдах эрх багтана..[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт