Түгжигдсэн хэрэглэгчид

Шууд очих: залуурдлага, хайлт
Түгжигдсэн хэрэглэгчийг хайх
Эхний хуудасӨмнөх хуудасДараагийн хуудасСүүлийн хуудас
Цагийн зааг Бай Цуцлагдана Админыг блоклох Блоклох параметрүүд Шалтгаан
06:46, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 SharronMedeiros (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:46, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 KristeenBrooks7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:44, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 LonnaEoff5114 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:44, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 SherrieMadsen77 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав spam
06:43, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 VAQPearline (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
12:45, 6 Тавдугаар сар 2017 ModestaPrewitt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
10:22, 31 Гуравдугаар сар 2017 SashaDej77550669 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
21:56, 24 Зургаадугаар сар 2008 Spacebirdlet (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Spacebirdy (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав cross-wiki-vandal
17:23, 9 Хоёрдугаар сар 2006 130.179.29.151 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:47, 14 Аравдугаар сар 2005 62.253.96.40 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:31, 14 Аравдугаар сар 2005 83.92.133.208 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:30, 14 Аравдугаар сар 2005 83.92.133.19 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:30, 14 Аравдугаар сар 2005 81.169.180.180 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:28, 14 Аравдугаар сар 2005 63.19.151.113 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:27, 14 Аравдугаар сар 2005 152.163.100.198 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:27, 14 Аравдугаар сар 2005 212.112.232.175 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:27, 14 Аравдугаар сар 2005 145.97.39.140 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:01, 14 Аравдугаар сар 2005 141.76.1.122 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:01, 14 Аравдугаар сар 2005 141.76.1.121 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
21:52, 13 Аравдугаар сар 2005 129.234.4.76 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:31, 13 Аравдугаар сар 2005 137.155.211.15 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:32, 5 Аравдугаар сар 2005 68.32.224.128 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Аравдугаар сар 2005 24.253.140.156 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Аравдугаар сар 2005 69.231.143.133 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Аравдугаар сар 2005 209.114.99.138 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:18, 5 Аравдугаар сар 2005 81.9.19.22 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:23, 4 Аравдугаар сар 2005 67.19.70.180 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:59, 30 Есдүгээр сар 2005 195.225.176.35 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:48, 18 Есдүгээр сар 2005 66.93.170.242 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:48, 18 Есдүгээр сар 2005 195.137.213.113 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:47, 18 Есдүгээр сар 2005 193.219.28.149 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:26, 18 Есдүгээр сар 2005 131.175.189.134 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:11, 18 Есдүгээр сар 2005 80.190.250.139 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:06, 18 Есдүгээр сар 2005 70.179.160.19 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Есдүгээр сар 2005 64.230.18.79 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Есдүгээр сар 2005 64.246.50.101 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Есдүгээр сар 2005 213.203.214.130 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Есдүгээр сар 2005 164.8.213.91 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:58, 18 Есдүгээр сар 2005 83.233.27.60 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:58, 18 Есдүгээр сар 2005 212.218.64.68 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:58, 18 Есдүгээр сар 2005 195.169.149.213 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:53, 18 Есдүгээр сар 2005 82.94.251.206 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Есдүгээр сар 2005 69.13.252.34 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Есдүгээр сар 2005 212.112.235.78 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Есдүгээр сар 2005 194.25.9.105 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Есдүгээр сар 2005 192.42.113.248 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:51, 18 Есдүгээр сар 2005 80.237.206.93 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:51, 18 Есдүгээр сар 2005 209.221.193.39 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:10, 15 Есдүгээр сар 2005 81.169.174.240 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:10, 15 Есдүгээр сар 2005 62.197.40.155 (Яриа) тодорхойгүй   бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
Эхний хуудасӨмнөх хуудасДараагийн хуудасСүүлийн хуудас
"https://mn.wiktionary.org/wiki/Тусгай:BlockList" хуудаснаас авсан