Түгжигдсэн хэрэглэгчид

Jump to navigation Jump to search
Түгжигдсэн хэрэглэгчийг хайх
Цагийн зааг Бай Цуцлагдана Админыг блоклох Блоклох параметрүүд Шалтгаан
17:08, 14 Есдүгээр сар 2018 CPGMatthias (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Syum90 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, Автоматаар түгжихийг хаасан байна., и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spambot
17:05, 14 Есдүгээр сар 2018 GenieCayton (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Syum90 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, Автоматаар түгжихийг хаасан байна., и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spambot
16:57, 14 Есдүгээр сар 2018 SantosHowarth9 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Syum90 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, Автоматаар түгжихийг хаасан байна., и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spambot
06:46, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 SharronMedeiros (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:46, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 KristeenBrooks7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:44, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 LonnaEoff5114 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
06:44, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 SherrieMadsen77 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав spam
06:43, 29 Арваннэгдүгээр сар 2017 VAQPearline (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Shanmugamp7 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, и-мэйл түгжигдлээ, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
12:45, 6 Тавдугаар сар 2017 ModestaPrewitt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
10:22, 31 Гуравдугаар сар 2017 SashaDej77550669 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав, өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна spam
21:56, 24 Зургаадугаар сар 2008 Spacebirdlet (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Spacebirdy (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав cross-wiki-vandal
"https://mn.wiktionary.org/wiki/Тусгай:BlockList" хуудаснаас авсан