Тодорхой бодит баймж утга

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Бодит байдал ба өгүүлэмжийн агуулгын харьцааны шууд дам бус шинжийг илтгэсэн утгыг тодорхой баймж утга гэнэ.Тодорхой бодит баймж утгын ангилал нь 4 байдаг.

[1]

  1. Ю. Мөнх-амгалан "Орчин цагийн монгол хэлний баймжийн ай" Улаанаатар 1998он,