Бүтээврийн ангилал

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Тодорхойлолт[засварлах]

Дэлхийн олон хэлний үгийн бүтцэд оролцож байгаа бүтээврийг ангилах ерөнхий зарчим байдаг. Хэлний бүтээврийн утга, үүрэг, байрын түгээмэл шинж дээр тулгуурлан бүтээврийг ангилдаг. Ерөнхий хэл шинжлэлийн онолын үүднээс юуны өмнө утга, үүргээр нь язгуур, залгавар гэж хоёр ангилна.

Ангилал[засварлах]

  1. Язгуур
  2. Залгавар