цэрэг

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[ʦereg] (чэриг)


Үгийн утга

цэрэг нэр 1цэрэг. Улсын зэвсэгт хүчинд байлдагчийн үүрэг хүлээсэн хүн: цэрэг болох (байлдагч болох), цэрэг гаргах (цагийн байдлын эгзэгтэй мөчид дайсны давуу хүчний цохилтоос гарах, цэргийн байлдах чадварыг хадгалах, байлдааны дараагийн үүргийг амжилттай биелүүлэх зорилгоор цэргийг шинэ нутагт шилжүүлэх ажиллагаа), цэрэг дайчлах, цэрэг татах (армид зохих насны хүмүүсийг дайчилж алба хаалгах), цэрэг татлага (хуулийн дагуу, зэвсэгт хүчинд цэргийн алба хаалгахаар иргэдийг татах ажиллагаа), цэрэг эх оронч хүмүүжил (эх орноо хамгаалахад бэлэн байх хүмүүжлийг ард түмэнд төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хүмүүжлийн бүрэлдэхүүн хэсэг), цэрэгт мордох (цэрэгт явах), цэрэгт элсэх (армид сайн дураараа элсэж нэгдэх), цэрэгт явах (армийн албанд одох), цэргээс буух/цэргээс халагдах (цэрэг хүний, алба хаах хугацаа нь гүйцэх, дайн байлдаан дуусч нутаг буцах), ардын журамт цэрэг (ардын хувьгалыг хийх үйл хэрэгт оролцож явсан сайн дурын цэрэг), морин цэрэг (морьтой цэрэг), сайн дурын цэрэг (жинхэнэ цэрэгт туслах зорилгоор сайн дураараа элсэж нэгдсэн цэрэг), цэргийн агт (цэргийн ангийнхны унаа морь), цэргийн алба (Үндсэн хуульд заасан ёсоор насанд хүрэгсдийн гүйцэтгэх цэргийн хугацаат алба), цэргийн албан хаагч (цэргийн тангараг өргөсөн, зэвсэгт хүчний цэргийн жинхэнэ алба хааж байгаа хүн), цэргийн анги (зэвсэгт хүчний бүх төрлийн мэргэжлийн, цэргийн байлдааны ба захиргаа, аж ахуй, үйлчилгээний бие даасан зохион байгуулалтын нэгж), цэргийн бааз (цэргийн анги, салбар байрлах газар), цэргийн байрлал (тайван цагт хуурай замын цэргийн нэгтгэл, анги байгууллага, цэргийн сургуулийн тогтоосон газар, хотхон), цэргийн бодлого (улс төрийн зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд цэргийн байгуулалтыг бий болгох, зэвсэгт тэмцлийн хэрэгслийг бэлтгэх, хэрэглэхтэй шууд холбоотой аливаа улс, анги давхрага, улс төрийн бодлогын бүрэлдэхүүн хэсэг), цэргийн бүртгэл (цэргийн насны хүмүүсийг бүртэх нь), цэргийн бэлтгэл (цэргийн хэрэгцээт зүйлсийг ханган нийлүүлэх газар), цэргийн ёслол (өдөр тутам, баяр ёслол, бусад тохиолдолд цэргийн анги, байгууллагад болдог баяр ёслолын ажиллагаа), цэргийн дүрэмт хувцас (аливаа улсын зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнд олгодог цэргийн албан хаагчдын хувцас, хэрэглэл, ялгах тэмдгийн бүрдэл), цэргийн жагсаал (цэргийн албан хаагчид, салбар, ангиудын явган юмуу машинтайгаар нэгтгэж үйл ажиллагаа явуулахын тулд тэдгээрийг дүрэмд зааснаар байрлуулах явц), цэргийн нас (хууль ёсоор тогтоосон, цэрэгт явах, цэргийн алба хаах нас), цэргийн номлол (дайны зорилго шинж чанар, улс орон болзошгүй дайнд бэлтгэх, дайн хийх арга хэлбэр, цэргийн байгуулалтын талаар албан ёсоор баримталж буй үзэл бодлын тогтолцоо; Монгол улсын цэргийн номлол нь зөвхөн батлан хамгаалах шинж чанартай байдгаараа онцлог юм), цэргийн нууц (улсын хийгээд албан хэргийн нууцыг агуулсан цэргийн шинж чанартай мэдээнүүд), цэргийн нэгтгэл (байнгын болон байнгын биш зохион байгуулалттай, хэд хэдэн анги, салбар, мэргэжлийн болон хангалт үйлчилгээний салбаруудаас бүрдсэн цэргийн нэгж), цэргийн парад (түүхт ой тэмдэглэх, улсын болон цэргийн төрөл бүрийн баяр ёслол, цэргийн хээрийн томоохон сургууль /маневр/ дууссаны дараа цэргийн анги, салбар баярын маршаар явган юмуу техник, зэвсэгтэй явж өнгөрөх жагсаал), цэргийн сахилга (цэргийн дүрэмд заасан дэг журам), цэргийн сургууль (цэргийн албан хаагчдыг бэлтгэх сургууль), цэргийн тангараг (Монгол улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн эгнээнд орсон цэргийн албан хаагч, цэргийн үүрэгтэн бүрийн төрөлх эх орон-Монгол улс, ард түмэн, засгийн газартаа үнэнч байхаа баталж эх орондоо өргөх амлалт, өчиг), цэргийн төрөл (цэргийн ангийн үндсэн хуваарь, хуурай замын, далай тэнгисийн, агаарын гэсэн гурван төрөлд хуваана), цэргийн үйлдвэр (цэргийн зэвсэг техник, хэрэгсэл, хувцас зэргийг үйлдвэрлэх үйлдвэр), цэргийн хороо (цэргийн хуаран), цэргийн хотхон (зэвсэгт хүчний нэг буюу хэд хэдэн анги, байгууллага, цэргийн сургуулийг байрлуулсан барилга байгууламж бү-хий газар), цэргийн хөгжим (эх оронч дайчин хүмүүжил олгох зорилготой мөн цэргийн жагсаалын сургалтыг явуулахад хэрэглэдэг хөгжим), цэргийн хувцас (цэргийн албан хаагчдийн өмсөх дүрэмт хувцас), цэргийн хүч (тухайн улсын цэрэг дайны бодтой хүч; хүн, зэвсэг техникийн чадвар), цэргийн хэлтэс (орон нутгийн захиргааны төвлөх байгууллагуудад цэргийн хэргийг эрхлэх газар), цэргийн хээрийн сургууль (нэгтгэл, анги, салбар, удирдлагын байгууллагын агаарын болон хээрийн бэлтгэл сургалт), цэргийн цол (зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчид, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдэд албан тушаалын байдал, цэргийн болон тусгай бэлтгэл, зэвсэгт хүчинд алба хаасан хугацаа, байгуулсан гавьяанд тохируулан тэдэнд тухайлсан олгодог цол), цэргийн шүүх (цэргийн албан хаагчдын өдүүлсэн гэмт хэргийг хянах, таслан шийтгэх шүүх), цэргийн эвсэл (улс төр, эдийн засаг, цэргийн нийтлэг зорилгыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах зорилготой байгуулсан улс хоорондын хэлэлцээр буюу цэрэг улс төрийн холбоо), цэргийн эмнэлэг (цэрэг болон цэргийн албан хаагчдад зориулагдсан эмнэлэг), цэргийн эмч (цэрэг, цэргийн албан хаагчийг эмчлэх эмч), цэргийн эргэлт (цэргийн хүмүүсийн гарт улс төрийн удирдлага шилждэг, засгийн эрхийг хүчирхийллийн аргаар өөрчлөх хэлбэр), цэрэг иргэн хорш. (улсын зэвсэгт хүчинд алба хаадаг болон жирийн хүн), цэрэг дайн хорш. (дайн дажин), цэрэг цуух хорш. (цэрэг); 2Цэргийн цолтой бүх хүмүүс.


'

'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

  • цэрэг болох - байлдагч болох
  • цэрэг гаргах - цагийн байдлын эгзэгтэй мөчид дайсны давуу хүчний цохилтоос гарах, цэргийн байлдах чадварыг хадгалах, байлдааны дараагийн үүргийг амжилттай биелүүлэх зорилгоор цэргийг шинэ нутагт шилжүүлэх ажиллагаа
  • цэрэг дайчлах, цэрэг татах - армид зохих насны хүмүүсийг дайчилж алба хаалгах
  • цэрэг татлага - хуулийн дагуу, зэвсэгт хүчинд цэргийн алба хаалгахаар иргэдийг татах ажиллагаа
  • цэрэг эх оронч хүмүүжил - эх орноо хамгаалахад бэлэн байх хүмүүжлийг ард түмэнд төлөвшүүлэхэд чиглэсэн хүмүүжлийн бүрэлдэхүүн хэсэг

Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

ХАЛ ЦЭРЭГ н. аө. халагдах цэргийн хоч нэр (“халагдах” хэмээх үгийг хурааасан бололтой) - Тэр хал цэрэг байхдаа эхнэртэйгээ анх танилцсан байна. - Хал цэргүүд ангийн аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээнд түрүүллээ.

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Цээ гэх нэртэй Цэрэг гэх данстайӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

  • м.к.б цэрэг нэр (байлдагч) ~ татлага, цэргийн албан хаагч, цэргийн, цэрэгт, цэргээр о.тоо цэргүүд
  • м.б цэрэг (байлдааны ~, ~ тат лага) /~ийн/ /~т/ /~ийг/ /~ээс/ /~ээр/ /~тэй/ /~рүү/ /~ээ/ о.тоо /~үүд/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

Ceriit


Товчилсон үг

Хуучирсан үг